Tablature Tani And The Toasters - Dont Believe It

Tani And The Toasters - Dont Believe It

Title: dont believe it
Subtitle:
Artist: ready or not
Album:
Author: hr
Copyright:
Tabled by:
Instructions:
Notices:
Tempo: 118 BPM
Tracks: 6
Instruments:
Bars: 128
Tabs: Tani And The Toasters - Dont Believe It.gp3
Lyric
Ayem tentrem ing désané pak tani
Urip rukun bebarengan
Bangun désa sak kancané pak tani
Nyambut gawé tanpa pamrih

Wayah ésuk wis pada nggiring sapiné
Ramé-ramé nggarap sawah lan keboné

Wayah ésuk wis pada nggiring sapiné
Ramé-ramé nggarap sawah lan keboné

Pancèn luhur bebudèné pak tani
Kena kanggo patuladhan
Nyambung urip sak anané pak tani
Jujur tindak lan lakuné

Wayah ésuk wis pada nggiring sapiné
Ramé-ramé nggarap sawah lan keboné

Pancèn luhur bebudèné pak tani
Kena kanggo patuladhan
Nyambung urip sak anané pak tani
Jujur tindak lan lakuné

Nyambung urip sak anané pak tani
Jujur tindak lan lakuné